mail to

WAHLARZT - Slobodan izbor ljekara - Vas privatni ljekar

Skoro polovina ljekara u Austriji su "Wahlärzte" ili ljekari po izboru. "Wahlarzt" znaci da vi kao pacijent imate slobodu izbora ljekara. Uputnica od drugog ljekara nije potrebna iako je mozete imati.

Sta je privatni ljekar? Zasto privatni ljekar?

"Wahlarzt" je vas privatni ljekar koji nije ugovorom vezan za vasu ustanovu zdravstvenog osiguranja (GKK, SVA ili neku drugu).

Privatni ljekar je potreban iz prostog razloga sto broj ljekara Vasih ustanova zdravstvenog osiguranja, nedovoljno pokrivaju Vase potrebe.

Prednosti privatnog ljekara?

Razlozi, zasto pacijenti biraju svog privatnog ljekara su razliciti. Odlucujuca prednost je povezana sa vremenom. To se odnosi kako na vrijeme tokom pregleda, tako i na samo cekanje na pregled odnosno na termin za pregled.

  • Privatni ljekar ima uvijek dovoljno vremena za razgovor sa pacijentom.
  • Privatni ljekar ima uvijek dovoljno vremena za pregled i nalaze.
  • Fleksibilna vremena rada ordinacije kao i mogucnost vanrednog zakazivanja termina.
  • Skoro bez cekanja u ordinaciji.
  • Privatni ljekari nude i usluge, koje nisu predvidjene u vasoj ustanovi zdravstvenog i socijalnog osiguranja.

Koliko morate platiti i koliko dobijate nazad.

Privatni ljekari imaju mogucnost da svoje honorare slobodno odredjuju. Za svoje usluge ljekar vam daje racun. Vi placate direktno putem racuna svom ljekaru. Svaki pacijent ima mogucnost da taj racun preda svom zdravstvenom osiguranju (GKK, SVA i slicno). U principu vase osiguranje pokriva 80% iznosa.